Přelomové milénium

Poděkování všem IT pomocem….

… které rozplétají spletitost klamů a dávají lidem možnost nahlédnout do zákulisí her, v kterých jsme byli zajati. Také to dává světu novou sílu.