Přelomové milénium

Vytrvejme a nenechme se odradit…

Poslední neblahý zásek se vynořil a ponese sebou i své dění… Ale není všem dnům konec…

Následným událostem ve světě přeje VENA RETE s.r.o. vše nabíjející